דערצייל מיר א מעשה

דערצייל מיר א מעשה

Author:
$30.00


דאס איז א סעריע פון 24 מעשיות געאייגענט פאר צווייטע קלאס ספעציעל אויסגעארבעט! זייער אינטערעסאנטע מעשיות מיט הערליכע, פול קאלירטע בילדער. די ארבעט איז ספעציעל רייך, שארפט די הבנה און ברענגט ...read more
Book Title דערצייל מיר א מעשה
Author
ISBN 453
Date Published
Leveled Reading
Pages


דאס איז א סעריע פון 24 מעשיות געאייגענט פאר צווייטע קלאס ספעציעל אויסגעארבעט! זייער אינטערעסאנטע מעשיות מיט הערליכע, פול קאלירטע בילדער. די ארבעט איז ספעציעל רייך, שארפט די הבנה און ברענגט ארויף די תלמידות אויף א הויכן ניווא. יעדע מעשה איז א באזונדערע ביכל וואס דאס ברענגט א שטארקע אינטערעס ביי די תלמידות