על הראשונים ועל האחרונים

על הראשונים ועל האחרונים

Author:
$17.50


דאס איז א הערליכע בוך וואס גיבט אין איין יאר אן איבערבליק אויפן סדר הדורות פון בריאת העולם ביז נאך די צווייטע וועלט מלחמה. יעדע שיעור איז
אן איבערבליק פון א גאנצע תקופה. די בוך איז זייער...read more
Book Title על הראשונים ועל האחרונים
Author
ISBN 496
Date Published
Leveled Reading
Pages


דאס איז א הערליכע בוך וואס גיבט אין איין יאר אן איבערבליק אויפן סדר הדורות פון בריאת העולם ביז נאך די צווייטע וועלט מלחמה. יעדע שיעור איז
אן איבערבליק פון א גאנצע תקופה. די בוך איז זייער געאייגנט אדורכצולערנען פאר מען הייבט אן דעם לימוד פון היסטאריע. די בוך איז אילוסטריט מיט
בילדער, טבלא'ס, מאפעס א.ד.ג. וואס גיבן צו פארשטיין אויף א לייכטן אויפן קאמפליצירטע ענינים און נעמען צוזאם פיל ידיעות. אויך איז צוגעשטעלט
גרונטליכע פראגן נאך יעדן שיעור