לוח סדר הדורות

לוח סדר הדורות

Author:
$13.75


דאס איז א שיינע קאלירפולע לוח, וואס עפנט זיך אין די ברייט, און ווייזט די כראנאלאגישע סדר פון די יארן, פאסירונגען, און באוואוסטע פערזענליכקייטן
פון וועלט באשאף ביז אונזער דור. עס איז א גר...read more
Book Title לוח סדר הדורות
Author
ISBN 498
Date Published
Leveled Reading
Pages
Cover Type


דאס איז א שיינע קאלירפולע לוח, וואס עפנט זיך אין די ברייט, און ווייזט די כראנאלאגישע סדר פון די יארן, פאסירונגען, און באוואוסטע פערזענליכקייטן
פון וועלט באשאף ביז אונזער דור. עס איז א גרויסע הילף און מאכט לעבעדיג די היסטאריע שיעורים. עס איז געאייגנט פאר אלע קלאסן וואס לערנען
היסטאריע.
עס איז אויך דא צו באקומען גרויסע טאוולען פון 6,000 יאר, צוגעפאסט פאר יעדע עלטער אויפצוהענגען אין די קלאסן