איך לערן לייענען

איך לערן לייענען

Author:
$16.99

Minimum quantity for this product is 15די לימוד איז א סעריע פון 14 באזונדערע מעשיות. יעדע מעשה ענטהאלט ווערטער, זאצן, און ארבעט וואס שארפט די הבנה. די קאלירטע בילדעראון קלארע אויסשטעל ברענגט א געוואלדיגע הנאה פאר די קינדער צו לי...read more
Book Title איך לערן לייענען
Author
ISBN 452
Date Published
Leveled Reading
Pages
Cover Type


די לימוד איז א סעריע פון 14 באזונדערע מעשיות. יעדע מעשה ענטהאלט ווערטער, זאצן, און ארבעט וואס שארפט די הבנה. די קאלירטע בילדעראון קלארע אויסשטעל ברענגט א געוואלדיגע הנאה פאר די קינדער צו ליינען. יעדע מעשה איז געווידמעט אויף א באזונדערע כלל לויפנדיג אויפן זעלבן סדר ווי די ׳מיר לערנען וואקאל׳ בוך