אלה מועדי

אלה מועדי

Author:
$10.99

Minimum quantity for this product is 15אלה מועדי איז א רייכע ארבעטס בוך אויף די ידיעות וואס דרייען זיך ארום דאס אידישע יאר, איינגעטיילט לויט די חדשים. יעדער חודש ווערט
אריינגעפירט מיט א הערליכע אריינפיהר. דאן איז דא ארבעט אוי...read more
Book Title אלה מועדי
Author
ISBN 476
Date Published
Leveled Reading
Pages
Cover Type


אלה מועדי איז א רייכע ארבעטס בוך אויף די ידיעות וואס דרייען זיך ארום דאס אידישע יאר, איינגעטיילט לויט די חדשים. יעדער חודש ווערט
אריינגעפירט מיט א הערליכע אריינפיהר. דאן איז דא ארבעט אויף די נעמען, טעג און מצוות אנבאלאנגט דעם חודש, די ימים טובים און ספעציעלע טעג.
די מאטריאל איז געבויט אויף ספר התודעה אין אידיש