אני מאמין

אני מאמין

Author:
$13.99

Minimum quantity for this product is 15

די בוך איז אויסגעשטעלט לויטן סדר פון דעם רמב"ם'ס י"ג עיקרים. עס גייט איבער די עיקר יסודות פון אונזער אמונה אויף א קלארע און גרינגע
שפראך. יעדע עיקר ווערט זייער שיין ערקלערט, הערליך אילוסטרירט, מ...read more
Book Title אני מאמין
Author
ISBN 470
Date Published
Leveled Reading
Pages
Cover Type
די בוך איז אויסגעשטעלט לויטן סדר פון דעם רמב"ם'ס י"ג עיקרים. עס גייט איבער די עיקר יסודות פון אונזער אמונה אויף א קלארע און גרינגע
שפראך. יעדע עיקר ווערט זייער שיין ערקלערט, הערליך אילוסטרירט, מיט אינטערעסאנטע ארבעט דערצו. די קינדער וועלן זאגן אנדערש דעם אני מאמין
און וועלן דאס בעזרת השם מיטנעמען אויפן גאנצן לעבן.