דאס אידיש יאר

דאס אידיש יאר

Author:
$13.99

Minimum quantity for this product is 15דער בוך ענטהאלט הערליכע ענינים אויף אלע חדשים און ימים טובים, ווי אויך מנהגים און הלכות דערצו. עס איז זייער קלאר און ליכטיג מיט אויסגעצייכנטע
ארבעט. די בילדער ברענגען לעבן און טעם צו די ...read more
Book Title דאס אידיש יאר
Author
ISBN 471
Date Published
Leveled Reading
Pages
Cover Type


דער בוך ענטהאלט הערליכע ענינים אויף אלע חדשים און ימים טובים, ווי אויך מנהגים און הלכות דערצו. עס איז זייער קלאר און ליכטיג מיט אויסגעצייכנטע
ארבעט. די בילדער ברענגען לעבן און טעם צו די אלע אינהאלטסרייכע ענינים. עס איז א בוך וואס סיי די קינדער און סיי די לערערינס וועלן הנאה האבן דערפון. עס
איז געאייגנט פאר ערשטע קלאס