דער אידישער חודש - הלכות ומנהגים

דער אידישער חודש - הלכות ומנהגים

Author:
$10.99

Minimum quantity for this product is 15דער אידישער חודש איז א הערליכע טעקסט בוך איינגעטיילט לויט די חדשים פון יאר. יעדע חודש ווערט געעפנט מיט א לוח החודש און א כלליות'דיגע
איבערבליק פון דעם חודש. דאן ווערט ערקלערט אויף א לייכ...read more
Book Title דער אידישער חודש - הלכות ומנהגים
Author
ISBN 473
Date Published
Leveled Reading
Pages
Cover Type


דער אידישער חודש איז א הערליכע טעקסט בוך איינגעטיילט לויט די חדשים פון יאר. יעדע חודש ווערט געעפנט מיט א לוח החודש און א כלליות'דיגע
איבערבליק פון דעם חודש. דאן ווערט ערקלערט אויף א לייכטע שפראך די ענינים פון דעם חודש, די ימים טובים און זייערע מצוות ומנהגים, ווי אויך שיינע
היסטארישע באשרייבונגען וועלכע האבן א שייכות צו געוויסע זמנים, ווי צום ביישפיל: עליה לרגל, שמחת בית השואבה, גלות יון, נס פורים, חורבן בית המקדש א.א.וו