דער לעבנסוועג פון א אידיש קינד

דער לעבנסוועג פון א אידיש קינד

Author:
$20.99

Minimum quantity for this product is 15ספעציעל ניי אויסגעארבעט! כדי די תלמידות זאלן גרונטליך פארשטיין די הלכה, איז צו רוב הלכות צוגעשטעלט א בילד וויאזוי מען פירט אויס די
הלכה למעשה. דאס גיבט צו א קלארקייט און איז זייער פראקטי...read more
Book Title דער לעבנסוועג פון א אידיש קינד
Author
ISBN 478
Date Published
Leveled Reading
Pages
Cover Type


ספעציעל ניי אויסגעארבעט! כדי די תלמידות זאלן גרונטליך פארשטיין די הלכה, איז צו רוב הלכות צוגעשטעלט א בילד וויאזוי מען פירט אויס די
הלכה למעשה. דאס גיבט צו א קלארקייט און איז זייער פראקטיש אויף די ניווא פון די תלמידות. עס איז דא ארבעט אויף יעדן ענין.
קלאס 2: דער תמצית פון די הלכות אין דעם ספר זענען: מודה אני, נעגל וואסער, ברכת הנהנין, ברכות בכלל, אמן, נטילת ידים, כיבוד אב ואם, צניעות,
שבת א.א.וו.