דערצייל מיר א מעשה

דערצייל מיר א מעשה

Author:
$27.99

Minimum quantity for this product is 15א ניי אויסגעארבעטע סעריע מעשיות געאייגנט פאר דריטע קלאס. עס איז אויסגעשטעלט אין א סעריע פון 4.יעדע סעריע פארמאגט 6 מעשיות,אינאיינעם האט עס 24 מעשיות.די מעשיות זענען זייער אינטערעסאנט מיט אר...read more
Book Title דערצייל מיר א מעשה
Author
ISBN 454
Date Published
Leveled Reading
Pages
Cover Type


א ניי אויסגעארבעטע סעריע מעשיות געאייגנט פאר דריטע קלאס. עס איז אויסגעשטעלט אין א סעריע פון 4.יעדע סעריע פארמאגט 6 מעשיות,אינאיינעם האט עס 24 מעשיות.די מעשיות זענען זייער אינטערעסאנט מיט ארבעט וואס ברענגט ארויף די תלמידות, בעיקר אין הבנה.די פול קאלירטע בילדער ברענגט אינטערעס ביי די
תלמידות און א חשק אינעם אידיש ליינע