די אינהאלט פון פרשה

די אינהאלט פון פרשה

Author:
$10.99

Minimum quantity for this product is 15די דריי פרשה בענדער, ספר בראשית, ספר שמות און ספר ויקרא זענען געאייגנט סיי פאר הויך שול און סיי פאר לערערינס אלס א הילף אין בויען
פרשה שיעורים. יעדע סדרה ווערט ערקלערט מיט א קלארקייט און...read more
Book Title די אינהאלט פון פרשה
Author
ISBN 493
Date Published
Leveled Reading
Pages
Cover Type


די דריי פרשה בענדער, ספר בראשית, ספר שמות און ספר ויקרא זענען געאייגנט סיי פאר הויך שול און סיי פאר לערערינס אלס א הילף אין בויען
פרשה שיעורים. יעדע סדרה ווערט ערקלערט מיט א קלארקייט און פליסיגע שפראך. די פרשיות ענטהאלטן אויך א קיצור פון די הויפט פונקטן ביים סוף.
ווי אויך זענען צוגעשטעלט טבלא'ס און מאפעס