מיין עברי בוך

מיין עברי בוך

Author:
$19.99

Minimum quantity for this product is 15.דער בוך איז גאר אן אינהאלטסרייכע העכסט באלערנדע עברי "ארבעטס בוך". עס איז א געוואלדיגע הילף פאר די קינדער וואס הייבן.אן צו לערנען די יסודות פון עברי, כדי צו געבן חזרה און באפעסטיגונג אויף ...read more
Book Title מיין עברי בוך
Author
ISBN 451
Date Published
Leveled Reading
Pages
Cover Type


.דער בוך איז גאר אן אינהאלטסרייכע העכסט באלערנדע עברי "ארבעטס בוך". עס איז א געוואלדיגע הילף פאר די קינדער וואס הייבן.אן צו לערנען די יסודות פון עברי, כדי צו געבן חזרה און באפעסטיגונג אויף די געלערנטע כללים. עס טוט אריינגעבן אן אמת'ע חשקאון רצון סיי פאר די לערערינס ווי אויך תלמידות צו לערנען עברי.