מיר דערגרייכן

מיר דערגרייכן

Author:
$16.99

Minimum quantity for this product is 15דער בוך ענטהאלט גאר אינטערעסאנטע און באלערנדע מעשיות אויף פארשידענע ענינים.עס זענען דא סיפורי צדיקים, ווי אויך עטליכע פאנטאזיע מעשיות, געשריבן אין א קלארע און רייכע שפראך.צו יעדע מעשה איז צ...read more
Book Title מיר דערגרייכן
Author
ISBN 455
Date Published
Leveled Reading
Pages
Cover Type


דער בוך ענטהאלט גאר אינטערעסאנטע און באלערנדע מעשיות אויף פארשידענע ענינים.עס זענען דא סיפורי צדיקים, ווי אויך עטליכע פאנטאזיע מעשיות, געשריבן אין א קלארע און רייכע שפראך.צו יעדע מעשה איז צוגעשטעלט רייכע ארבעט וואס שארפט די הבנה און לערנט אויס אידישע כללים. דער בוך איז אויסגעשטעלט זייער אינטערעסאנט מיט פיל קאלירטע בילדער געאייגנט פאר פערדע קלאס.