שמואל א'

שמואל א'

Author:
$10.99

Minimum quantity for this product is 15א הערליכע ספר פון די קאפיטלעך פון ספר שמואל א'. געשריבן אויף א לייכטן אופן ערקלערט לויט רש"י און מדרש.
די ספר האט ארבעט נאך יעדע קאפיטל, געאייגנט פאר פינפטע קלאסread more
Book Title שמואל א'
Author
ISBN 495
Date Published
Leveled Reading
Pages
Cover Type


א הערליכע ספר פון די קאפיטלעך פון ספר שמואל א'. געשריבן אויף א לייכטן אופן ערקלערט לויט רש"י און מדרש.
די ספר האט ארבעט נאך יעדע קאפיטל, געאייגנט פאר פינפטע קלאס